Regulamin

Poniższy regulamin powstał w celu ułatwienia kontaktu i miłej współpracy z Tobą – nazywanym/ą w regulaminie KLIENTEM, a mną – czyli FOTOGRAFEM.

 1. Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu. Rezerwacja sesji zdjęciowej jest równoznaczna z akceptacją warunków zawartych w tym regulaminie oraz akceptacja RODO.
 2. Ogólnodostępne terminy sesji podane są w terminarzu Zalamo. Jeśli nie ma w nim terminu, który by odpowiadał Klientowi – należy skontaktować się z Fotografem telefonicznie, mailowo lub za pośrednictwem facebook-a.
 3. Sesje zdjęciowe wykonywane są od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00-14:00, poza sesjami odbywającymi się w plenerze, które umawiane są indywidualnie.
 4. Fotograf nie pracuje w niedzielę (poza organizowanymi okolicznościowymi mini-sesjami). Istnieje jednak możliwość wykonania sesji w niedzielę za dodatkową dopłatą 150 zł do wybranego pakietu sesji. Opłata nie obowiązuje przy organizowanych okolicznościowo mini-sesjach (np. świątecznych).
 5. W celu rezerwacji terminu sesji Klient uiszcza zadatek w wysokości 100 zł za pośrednictwem Zalamo lub bezpośrednio na konto Fotografa (dane do przelewu podane są na końcu regulaminu). Na wpłatę zadatku Klient ma 3 dni robocze od momentu rezerwacji terminu, po tym czasie rezerwacja sesji jest anulowana.
 6. Klient ma prawo przesunąć dwukrotnie termin sesji, bez utraty zadatku, jednak nie później niż 48 godziny przed ustalonym terminem sesji.
 7. Zapłata za wybrany pakiet zdjęciowy następuje gotówką w dniu sesji lub w postaci przelewu na konto Fotografa przed sesją. Zapłata pomniejszona jest o zapłacony wcześniej zadatek.
 8. Sesje zdjęciowe noworodkowe odbywają się w studiu. Fotograf nie wykonuje sesji lifestylowych w domu Klienta. Istnieje możliwość wykonania sesji noworodkowej w plenerze w sezonie letnim.
 9. Sesje zdjęciowe dziecięce, ciążowe, rodzinne mogą odbywać się w studiu, jak i plenerze. W przypadku braku pogody w dniu w którym ustalony był termin sesji plenerowej, Fotograf w porozumieniu z Klientem wyznacza nowy termin sesji lub wykonuje ją w studiu.
 10. Dojazd w plener (powyżej 15 km poza granice Gorzowa Wielkopolskiego) jest dodatkowo płatny 1 zł / km licząc od miejsca lokalizacji studia.
 11. Przed sesją Klient deklaruje wybrany pakiet zdjęciowy, po sesji pakiet ten nie może zostać pomniejszony.
 12. Klient ma możliwość dokupienia dodatkowych, obrobionych ujęć. Koszt jednego dodatkowego ujęcia zależny jest od wybranego pakietu i podany jest w ofercie na stronie fotografa (www.studiokotkidwa.pl/oferta).
 13. Fotograf przekazuje Klientowi dokładnie taką ilość ujęć, jaką ostatecznie zakupił. Nie ma możliwości otrzymania pozostałych, niewybranych zdjęć.
 14. Fotograf przetrzymuje niewybrane zdjęcia na dysku przez 45 dni od czasu oddania gotowych ujęć, czyli realizacji zamówienia. W tym czasie Klient może dokupić dodatkowe ujęcia. Po tym czasie nieobrobione zdjęcia są usuwane z dysku.
 15. Po realizacji zamówienia obrobione zdjęcia są przechowywane przez Fotografa przez okres 6 miesięcy, po tym czasie Fotograf może usunąć je z dysku.
 16. Po wykonanej sesji, w terminie do 14 dni roboczych, Klient otrzymuje zdjęcia do wyboru w prywatnej galerii Zalamo. Fotograf przesyła zazwyczaj do wyboru surowe zdjęcia, jednak w niektórych przypadkach mogą to być zdjęcia obrobione. Fotografie zabezpieczone są znakiem wodnym i nie można ich pobrać na dysk.
 17. Na wybór ujęć Klient ma 90 dni od momentu otrzymania galerii. Po tym czasie Fotograf ma prawo nieodwracalnie usunąć sesję z dysku bez zwrotu poniesionych kosztów sesji.
 18. Fotograf zobowiązuje się do przekazania wersji elektronicznych obrobionych, gotowych zdjęć w terminie 35 dni roboczych od momentu wyboru ujęć przez Klienta. Jeśli Klient wybiera dodatkowe ujęcia, czas ten jest liczony od momentu zapłaty za dodatkowe ujęcia. W szczególnych przypadkach (choroba, urlop itp.) Fotograf zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu oddania zdjęć, o czym informuje Klienta.
 19. Wydruki obrobionych, przekazanych w wersji elektronicznej zdjęć (o ile są zawarte w wybranym przez Klienta pakiecie) będą gotowe do odbioru w ciągu 10 dni roboczych od momentu przekazania gotowych ujęć w wersji elektronicznej. W przypadku zamówienia produktów dodatkowych (typu album, harmonijka, fotobraz) czas ten może wydłużyć się o kolejne 10 dni roboczych. W szczególnych przypadkach (błędy druku, wydłużenie czasu wysyłki przez lab itp.) Fotograf zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu oddania wydruków/produktów dodatkowych.
 20. Klient ma możliwość odbioru sesji w terminie 3-7 dni od jej wykonania za dodatkową opłatą 150 zł, jest to tzw. usługa express..
 21. Gotowy produkt należy odebrać w miejscu wskazanym przez Fotografa po wcześniejszym umówieniu się (najlepiej za pośrednictwem Facebook-a/mailowo). Może on zostać przesłany do Klienta za dodatkową opłatą. W przypadku braku odbioru gotowego produktu w ciągu 90 dni zostaje on zniszczony. Całkowity koszt ponownej realizacji pokrywa Klient.
 22. Na sesji istnieje bezwzględny zakaz kamerowania. Fotograf dopuszcza wykonanie zdjęcia telefonem przez Klienta w sposób nieutrudniający pracy Fotografa i po wcześniejszym otrzymaniu zgody.
 23. Fotograf przesyła Klientowi zalecenia dotyczące przygotowania Klienta do sesji. Fotograf zastrzega sobie, że na efekt końcowy zdjęć ma również wpływ przygotowanie Klienta do sesji.
 24. Klient zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na sesji. Jeśli Klient wie, że się spóźni, informuje o tym Fotografa za pośrednictwem Facebook-a.
 25. Za szkody wyrządzone w studiu przez dziecko lub zwierzę odpowiada rodzic / opiekun.
 26. Klient powierza Fotografowi swoje imię i nazwisko, adres mailowy, nr telefonu, adres do korespondencji w przypadku wysyłki zdjęć. Otrzymane dane osobowe nie są używane przez Fotografa w celach marketingowych i nie są z nikim wymieniane. Dane te są wykorzystywane w celu umożliwienia kontaktu w sprawach dotyczących usługi fotograficznej. Podając swoje dane Klient wyraża zgodę na ich przetwarzanie w ramach tych usług.
 27. Administratorem danych osobowych Klienta jest firma Studio Fotograficzne “Kotki Dwa” Agnieszka Ernst, ul. Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wielkopolski, NIP: 599-298-33-78
 28. Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej od Fotografa (tzw. newsletter).
 29. Biorąc udział w sesji Klient domyślnie wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku oraz wizerunku dziecka (jeśli bierze udział w sesji), utrwalonego na wykonanych fotografiach w celach marketingowych i promocyjnych (poprzez publikację na autorskiej stronie internetowej www.studiokotkidwa.pl, na portalach społecznościowych typu Facebook, Instagram, wykorzystywanie w portfolio drukowanym i udostępnianym potencjalnym klientom w siedzibie Fotografa). Fotografie będą wykorzystywane wyłącznie w celu prezentacji własnej twórczości, w sposób nienaruszający dobrego imienia osoby fotografowanej. Zdjęcia nie będą przekazywane innym podmiotom. Fotograf będzie publikował jedynie wybrane, najlepsze ujęcia, jeśli Klient ma takie życzenie, to jedynie po zaakceptowaniu finalnego, obrobionego zdjęcia. Zgoda może dotyczyć jedynie wizerunku dziecka. Dla Fotografa zgoda na publikację jest niezwykle ważna, bo to jedyna droga promowania jego twórczości i pracy. Publikacja może być bez oznaczania rodziców czy też ujawniania imienia dziecka.
 30. Brak zgody na wykorzystywanie wizerunku w celu prezentacji twórczości Fotografa, Klient zgłasza w trakcie rezerwacji sesji lub podczas samej sesji.
 31. Klient ma prawo w każdej chwili zażądać usunięcia danych osobowych w tym swojego wizerunku / oraz wizerunku dziecka z poszczególnego pola lub całkowicie z wszystkich na które wyraził zgodę. W przypadku wizerunku Fotograf ma prawo obciążyć Klienta opłatą za prywatną usługę.
 32. Klient wyraża zgodę na udostępnienie i przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wizerunku swojego oraz dziecka / dzieci, którego jest opiekunem prawnym: przez system rezerwacji i obsługi sesji Zalamo (Zalamo R. Lucas, A. Błaszczyk s.c. ul. Tadeusza Romanowicza 4 30-702 Kraków, NIP 6793121479, REGON: 363532030;) oraz firmę realizującą usługi z zakresu drukowania zdjęć, albumów i innych fotoproduktów. Dane osobowe nie będą używane przez te firmy w celach marketingowych i nie będą z nikim wymieniane.
 33. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z portfolio Fotografa, jego stylem obróbki i pracy. Klient nie może oczekiwać od Fotografa wykonania dzieła niezgodnego z jego poczuciem estetyki oraz niezgodnego z charakterystycznym dla Fotografa stylem w tym z kolorystyką, kontrastem, kadrowaniem.
 34. Fotograf zastrzega sobie wyłączność na obróbkę oraz modyfikację graficzną zdjęć. Klient zobowiązuje, że nie będzie ingerował w strukturę / treść fotografii, łącznie z kadrowaniem, zmianą kolorystyki lub stosowaniem filtrów. Klient może zmieniać rozdzielczości fotografii lub współczynnik kompresji zdjęcia na potrzeby jego prezentacji lub wydruku.
 35. Klient oświadcza, że jest osobą pełnoletnią oraz rodzicem / opiekunem prawnym dziecka lub dzieci biorących udział w sesji zdjęciowej.
 36. W sprawach nieregulowanych postanowieniami niniejszego regulaminu, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego oraz Prawa Autorskiego.

Moja praca jest również moją pasją, dzięki czemu macie pewność, że oddam Wam całe swoje serce i zaangażowanie. Każdy Klient jest dla mnie bardzo ważny, to dzięki Wam mam możliwość rozwoju i tworzenia pięknych kadrów! 🙂

Nr konta do wpłat:

Studio Fotograficzne “Kotki Dwa” Agnieszka Ernst

64 1090 1623 0000 0001 3378 3678 (Santander)